top of page
 • Mag ieder kind meezingen?
  Ja, ieder kind is welkom. We werken in eerste instantie in leeftijdsgroepen. Wanneer een kind meer talent heeft of thuis harder studeert, kan hij/zij naar een groep die beter past bij zijn/haar niveau.
 • Wij hebben het als gezin niet breed en de kosten zijn voor ons te hoog, is daar wat aan te doen?"
  Ja, de parochie ondersteunt ons in eerste instantie. Mocht uw gezinsbudget echt heel erg klein zijn dan kunnen we een aanvraag indienen bij het jeugdcultuurfonds zodat uw zoon/dochter toch deel kan nemen.
 • Het koor zingt vaak in de gezinsvieringen. Moeten wij ook aangesloten zijn bij de R.K. kerk?
  Nee, dat hoeft niet. Ieder kind is welkom ongeacht de geloofsovertuiging. We zingen niet alleen in de kerk maar organiseren ook projecten, doen mee aan kinderkoor dagen en festivals en worden wel eens gevraagd om in een verzorgingstehuis te zingen.
 • Zingt het koor ook pop en musical?
  Het koor gaat ervan uit dat de klassieke manier van zingen de beste basis is om te komen tot (blijvend) gezond stemgebruik. Dat is dus de basis. Naast volksliedjes, liedjes die in de vieringen passen en ander repertoire wat geschikt is voor de zich ontwikkelende kinderstem, zullen met regelmaat andere stijlen aangeboden worden. Maar het doel van de opleidingen is o.a. om de kinderen te leren zelfstandig te zingen en zelfstandig een melodie van blad te kunnen zingen. Op deze manier zullen ze op den duur als zelfstandig zanger meerstemmig kunnen zingen en een leven lang plezier ervaren in het zingen (in koor).
 • Moeten de kinderen verplicht thuis oefenen?
  In de lessen wordt gewerkt met de methode 'Nachtegaal'. Om snel en goed van blad te leren zingen en je stem te ontwikkelen is een keer per week repeteren niet genoeg. Dan moet er thuis dus ook, bijvoorbeeld 5 a 10 minuten per dag, worden geoefend. Op die manier gaat het traject van zuiver gaan zingen én het leren zingen van de noten en de intervallen snel en gemakkelijk. Na een jaar kunnen de kinderen dan al naar deel 2 van de methode. Gaat het helemaal super snel dan mag een kind ook eerder overstappen naar een volgend niveau.
 • Mijn kind heeft zoveel plezier in het samen zingen dat ik zelf eigenlijk ook wel wil gaan zingen.
  In Meierijstad zijn er nogal wat koren met heel verschillende dirigenten en met verschillend repertoire: kerkkoren, popkoren, klassiek, licht klassiek, pop nummers uit de 60-70 er jaren et cetera. Er is altijd wel een koor te vinden voor u. Kinderkoor ToF! gaat i.s.m. de parochie ook enkele familievieringen organiseren waarbij we de ouders uitnodigen om samen met de kinderen de viering op te luisteren met zang. U kunt dan ook meezingen (en een paar keer mee repeteren).
 • Ik zing in een koor en het lijkt me een leuk idee om Kinderkoor Tof! uit te nodigen om enkele nummers te zingen tijdens ons concert. Kan dat?
  Ja hoor, dat kan. Neemt u maar contact op via het contactformulier. Dan bespreken we de mogelijkheden.
 • Enter your answer here
bottom of page